کلیدواژه‌ها = سامانه‌ی حقوقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 53-75

امیر محمّدکریمی؛ سیددرید موسوی‌مجاب؛ اسماعیل آقابابائی‌بنی