1. بررسی فقهی وضعیت ثمن شناور از دیدگاه صاحب جواهر، آیت الله خویی و با تکیه بر نظرات امام خمینی (ره)

مراد جعفرزاده؛ سید محسن رزمی؛ محمدرضا کاظمی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400

چکیده
  ثمن به عنوان یکی از ارکان اساسی بیع در انعقاد این عقد اثر بسیار زیادی دارد. از طرفی پیشرفت ها و نیازهای روزمره باعث شده اشکال جدیدی از بیع به وجود آید یکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد در این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها از دیدگاه صاحب جواهر ؛ آیت الله ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی فروش موقوفات در صورت خرابی با تکیه به دیدگاه شیخ انصاری

عبدالامیر ریشه؛ هادی غلامرضاراوی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 27-45

چکیده
  وقف یک نوع صدقه جاریه می باشد که کمک به حل مشکلات جامعه می باشد؛ اما مشکلی که ممکن است متولیان موقوفه با آن مواجه گردند این است که در بعضی مواقع عین موقوفه به مرور زمان مضمحل و نابود می گردد و موقوف علیهم هیچ نفعی از موقوفه نمی توانند ببرند. در این صورت براساس فقه شیعه چه باید کرد؟ شیخ انصاری می فرمایند اگر همه موقوفه از منفعت ساقط گردد ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
3. خرید وفروش خون از منظر فقه امامیه

معصومه مطلبی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 101-123

چکیده
  خون یکی از نجاسات یازده گانه است که در شرع مقدس اسلام نجس بوده و استفاده ازآن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچگونه فایده ای متصور نمی شد بلکه موجب تنفرنیز بوده است. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون بویژه خون انسان و فرآورده های آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. بدون بهره برداری از خون و فرآورده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. بررسی لزوم معاطات بر مبنای حدیث خالد بن نجیح

هادی غلامرضاراوی؛ محمد ابراهیم نژاد کهنی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 127-144

چکیده
  یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده اند. در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود و این روایت آیا می تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. بیع سلم در مذاهب اسلامی

محمد صادقی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 29-48

چکیده
  عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. احکام خاصه خیار عیب در عقد بیع از منظر فقه امامیه و انطباق آن با حقوق موضوعه ایران

بتول مغفوری فرسنگی؛ علیرضا عسکری

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 57-70

چکیده
  یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و ...  بیشتر