فلسفه اسلامی
1. اتّحاد عاقل و معقول از منظر ابن سینا و ملاصدرا

هادی واسعی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 25-55

چکیده
  چکیدة مقاله یکی از مسائل فلسفی که وارد فلسفه اسلام شده است و معرکه آراء میان فلاسفه اسلامی واقع شده است. مسأله اتحاد عاقل و معقول است ابن سینا از چهره های بارز مخالفین اتحاد عاقل و معقول هستند و مرحوم فارابی و صدرالمتألهین از چهره های برجسته و مدافع این اتحاد می باشند، مرحوم آخوند نه تنها در مقام استدلال و برهانی کردن اتحاد عقل و عاقل ...  بیشتر