کلیدواژه‌ها = قتل عمدی
تعداد مقالات: 2
1. قتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 53-73

اشرف عبدالمالکی؛ احمد مرادخانی


2. معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 7-29

امیر محمّد کریمی؛ سید درید موسوی مجاب؛ اسماعیل آقابابائی بنی