فقه و مبانی حقوق
1. حکم آرایش صورت در فقه اسلامی

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 141-159

چکیده
  آرایش سر و صورت، یکى از مسایل مورد توجه میانِ مردم است و این مسئاله گاهى از نظر بهداشت و مسایل بهداشتى و گاهی منظر زیبائی شناختی و گاهی از دیدگاه شرعی مورد تحقیق قرار می گیرد. دراین تحقیق حکم اصلاح صورت از نظر شرع و امور دینى مورد ارزیابى واقع شد . در این تحقیق، آن نوع از اصلاح صورت که بدان در عرف مؤمنین ریش ‌تراشى لقب مى‌دهند مورد پژوهش‌ ...  بیشتر