فقه و مبانی حقوق
1. تعطیلی «حجّ» از سوی حاکم اسلامی

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 77-93

چکیده
  «حجّ»، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه «حجّ» به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان «یهودی» و «نصرانی» نام برده شده است و برخی دیگر از روایات ترک «حجّ» ...  بیشتر