فلسفه اسلامی
1. پاسخ به شبهه گرایش پیامبر (ص) به موسیقی وغِناء در کتب اهل سنت

محمدحسین ایراندوست

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 29-51

چکیده
  شخصیت بزرگ و معنوی پیامبر اکرم (ص)، آئینه ی تمام نمای جمال وجلال خداوند بزرگ است. پروردگار بزرگ، در قرآن مجید، به تعریف وتحسین وی پرداخته و او را مایه ی رحمت برای همه جهانیان، ودارای خلق عظیم، معرفی کرده است. با این همه عظمت، متأسفانه در برخی کتب معتبر اهل سنت، سیمای معنوی پیامبر مخدوش معرفی شده و شخصیت آن حضرت از حد یک انسان عادی هم پایین ...  بیشتر