کلیدواژه‌ها = حد
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 129-160

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد


2. حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 107-125

سید محمد شفیعی مازندرانی