کلیدواژه‌ها = کلید واژه ها: رضایت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رضایت تقدیری در فقه و حقوق

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 83-106

رضا عاملی الهی؛ سید علیرضا حسینی