فقه و مبانی حقوق
1. رویکرد فقه نسبت به هزینه های تحصیل و درمان در نفقه زوجه

زینب مشهودی؛ ابراهیم شبیری

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 77-100

چکیده
  چکیده این پژوهش، کوشیده است محدوده فقهی ـ حقوقی نفقة زوجه را مشخص کند. طبق اصل 167 قانون اساسی در مواردی که قانون درباره حکم مسئله‌ای اجمال یا سکوت کرده باشد باید حکم مسئله مورد نظر از منابع فقهی و نظر فقها استخراج شود. در ماده 1107 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران موارد نفقه زوجه به نحو تمثیلی شمرده شده است، اما درباره تعیین محدوده هزینه‌های ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. تحول مسئله عقار با توجه به اصلاح بعض مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

بتول مغفوری فرسنگی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 113-130

چکیده
  هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. کارکرد قاعده نفی حرج در حقوق خانواده

اعظم امین؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 107-134

چکیده
  قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. نفقه در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 93-113

چکیده
  نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن.نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است.از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن ...  بیشتر