کلیدواژه‌ها = مباشر
تعداد مقالات: 1
1. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 73-91

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی