1. مبدا تربّص در طلاق غایب مفقودالاثر

سید مهدی میرداداشی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 27-38

چکیده
  بسمه تعالیمبدا تربّص در طلاق غایب مفقودالاثر چکیده: یکی از موارد طلاق به درخواست زن، موضوع ماده 1029 قانون مدنی است که اختصاص به غایب مفقودالاثر دارد هرگاه به هیچ وجه خبرى از مرگ و یا حیات غایب مفقودالاثر واصل نشود، چنانچه زوج غایب، اموالى دارد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند، یا آنکه کسى از ناحیه زوج وجود دارد و مخارج او را تأمین مى‌کند، ...  بیشتر