1. تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی

عباس عابدی؛ محمد مهدی احمدی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-20

چکیده
  بنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است. اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری از منظر فقه و حقوق کنونی ایران

احمد مرادخانی؛ فاطمه سادات طاهری

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 7-29

چکیده
  مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. بررسی خیارات مختص به بیع در تجارت الکترونیکی

احمد مرادخانی؛ سید حسن سادات

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 23-43

چکیده
  چکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین ...  بیشتر

4. دادرسی غیابی در فقه اسلامی و برخی نظام های حقوقی معاصر

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زینت نعمتی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 87-105

چکیده
  اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. ...  بیشتر