کلیدواژه‌ها = کنوانسیون های بین المللی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی حکم شکنجه در حقوق بین الملل

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 73-86

احمد مرادخانی؛ حجت اله محمدپورآزاد