کلیدواژه‌ها = اتلاف
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تلف عین مرهونه بر حقوق مرتهن

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 117-138

ابراهیم دلشاد معارف؛ مریم نادری قمی


2. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 73-91

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی