فقه و مبانی حقوق
1. حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 107-125

چکیده
  سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه ...  بیشتر