فقه و مبانی حقوق
1. بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 115-135

چکیده
  اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 35-60

چکیده
  خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران

نجمه عزیزی ناصرآباد؛ علی رضا عسگری

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 117-143

چکیده
  خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. نگرشی بر جایگاه ارش الجنایه در فقه و حقوق موضوعه

صدیقه فقیه حبیبی؛ زهرا شیرازی فردویی؛ سیدمحمدمهدی احمدی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 31-47

چکیده
  یکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

محمد مهدی احمدی؛ نجمه عزیزی ناصرآباد

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 49-79

چکیده
  چکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. بررسی وضعیت انسان در حال کما در فقه وحقوق موضوعه

محسن شکیب رخ؛ سید محمد مهدی احمدی؛ محمد حسین ایراندوست

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 115-133

چکیده
  چکیدهمساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است، جنبه های فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررسی اندیشمندان واقع نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد. این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کما و اثار ان بر اطرافیان و اموال شخصی که در حالت کما وجود دارد می پردازد.این مقاله به این نتیجه رسیده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
7. مبانی حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری با تأکید بر فقه امامیّه

احمد مرادخانی؛ طاهره جعفری

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 53-76

چکیده
  در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه ...  بیشتر