1. مبانی فقهی- حقوقی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده کننده هوا

منظر کریمی؛ علی مشهدی؛ محمد بارانی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-17

چکیده
  رفتارهای آلوده‌کننده هوا، شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به گونه‌ای می‌گردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.  عواقب و تاثیرات منفی و فراگیر چنین رفتارهایی(از ...  بیشتر

2. مبانی فقهی ممنوعیت تخریب انبوه و گسترده محیط زیست در جنگ؛ با تاکید بر نقد گزارش‌های تاریخی مربوط به جنگ‌های نبوی

احمد احسانی فر

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-20

چکیده
  در پژوهش پیش رو با پیرایش تاریخی جنگ‌های نبوی از تحریفات، زوائد و اغراقات، و با بررسی ادله منع‌کننده تخریب و اتلاف گسترده و انبوه محیط زیست، موضع فقه شیعه در مورد این رفتار جنگی روشن می‌شود. بر مبنای ادله مطرح، در حالت اضطرار و ضرورت جنگی می‌توان به تخریب و اتلاف محدود، کنترل ‌شده و تحت مدیریت عناصر محیط زیست اقدام کرد؛ لکن تخریب ...  بیشتر