فقه و مبانی حقوق
1. بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه

سید مرتضی موسوی تبار؛ جمال بیگی؛ زهرا قهرمانی؛ منوچهر امیدی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 55-84

چکیده
  در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن

رضا محسنی والا؛ علی اصغر آقایی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 133-159

چکیده
  مسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها وتزاحم حقوق ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ علیرضا عسگری؛ محمدمهدی احمدی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 95-116

چکیده
  از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت ...  بیشتر