1. خطاناپذیر بودن معرفت حسی نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی

ابراهیم آرش؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی؛ علیرضا فهیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400

چکیده
  در این تحقیق با بررسی نگرش ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره معرفت حسی مبانی و لوازم نظریه دو فیلسوف و نتایج آنها در خطاناپذیر بودن معرفت حسی بررسی شده است. ملاصدرا در نظریه معرفت حسی، نظریه قیام صدوری را مطرح که مطابق با نظریه حرکت جوهری است و بنابراین متفاوت با نظر معرفت از طریق تجرید ادراک حسی بسوی معرفت عقلانی بوده است، ملاصدرا این ...  بیشتر

2. فاکتورهای تحقق غایت‌ وجودی ‌انسان از منظر ملاصدرا

طیبه توکلی حامد؛ هادی واسعی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فاکتورهای تحقق غایت­ وجودی ­انسان از منظر ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ملاصدرا غایت را همان حکمت‌ حقیقی «معرفت‌ وجود، صفات و فعل ­خداوند و معرفت ‌نفس و چگونگی معاد آن» دانسته و این حکمت ‌حقیقی را با «سعادت ‌عقلی» یکی می‌داند و معتقد است موجودی‌ که سعادت‌‌ حقیقی ...  بیشتر

3. مفهوم‌شناسی حرکت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی

شرافت زبردست؛ محمدحسین ایراندوست؛ حسن معلمی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مفهوم‌شناسی حرکت در دو نظام فلسفی سینوی و صدرایی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ابن‌سینا حرکت توسطیه را در خارج موجود می‌داند، از سوی دیگر ملاصدرا با وجود این‌که عقیده استاد خود، میرداماد را درباره ظرف دهری که به نظر وی، توجیه‌کننده اجتماع اجزای حرکت قطعیه و کلیّت تحقق آن است، انکار می‌کند، ...  بیشتر

4. تحلیلی بر مراحل انقطاع نفس از بدن از منظر ملاصدرا

مستانه زمانی؛ هادی واسعی؛ محمد فولادیوندا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتبیین مراحل انقطاع نفس از بدن از دیدگاه ابن­سینا و ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، هرچند تلاش ملاصدرا، گره­گشای مسائل عدیده‌ای چون اثبات عقلی معاد جسمانی و درپی آن تصویری مناسب برای دیگر مسائل می­باشد، لکن ایشان با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن، دچار نوعی ناسازگاری ...  بیشتر

5. تبیین علیت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی

آذر سپهوند؛ محمد حسین ایراندوست؛ اسماعیل علیخانی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  مسئله علیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که بدون فهم آن درک جهان هستی ممکن نیست. اساساً هر نوع بحث، سخن و تجربه‌ای مبتنی بر فهم علیت و پذیرش آن است. مسئله علیت از جهات مختلف مورد توجه قرارگرفته است..فیلسوفان جدید غرب مانند هیوم و کانت این موضوع را از نظرگاه معرفت‌شناسی و فیلسوفان مسلمان از حیث وجودشناسی مورد بررسی قرار داده‌اند. ...  بیشتر

6. روش‌شناسی شناخت در حکمت متعالیه

محمدحسین ایراندوست؛ اسحاق ابان

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-15

چکیده
    شناخت و معرفت از مقوله‌هایی است که همه حکما و فلاسفه در مورد آن به بحث و تحقیق می‌پردازند، آنچه مهم و هدف اصلی است بررسی روش‌های رسیدن به شناخت و منابع آن است که تحت عنوان روش‌شناسی شناخت یاد می‌شود. در روش‌شناسی شناخت باید به منابع اصلی فیلسوف در رسیدن به شناخت توجه کرد. ملاصدرا روش و متد کاملا جدید و تازه‌ای دارد و هیچ یک از ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
7. بازنُمودِ آراء امپدوکلس در گفتار ملاصدرا

محمدحسین ایراندوست

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 33-51

چکیده
  «امپدوکلس» (430 -492 قبل از میلاد) شهروند فرهیخته اکراگاس درسیسیل بود. در فلسفه امپدوکلس اشیاء عالم کل هائى هستند که موجود و فاسد مى شوند ولى درعین حال این از اجزا فنا ناپذیر ترکیب شده اند. فیلسوفان اسلامی از امپدوکلس در مباحث مختلف فلسفی یاد کرده اند. دراین میان ملاصدرا در آثار و تالیفات خود به صورت ویژه ای او را معرفی نموده و آراء ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
8. جایگاه بحث « بساطت وجود» در آثار ملاصدرا

محمدحسین ایراندوست

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 115-131

چکیده
  در امورعامه از مسائلی بحث می شود که به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد. یکی ازاین مباحث «بساطت وجود» است. ملاصدرا این بحث را در «منهج اول» کتاب اسفار مطرح نموده که ویژه مباحث امورعامه است. فیلسوفان مشاء حقیقت وجود را صرفا انتزاعی و ذهنی می دانند که عقل در تحلیل خود از اشیای جهان هستی به آن می رسد. اما ملاصدرا در آثار خود برای ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
9. حشر موجودات از منظر ملاصدرا

هادی واسعی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 71-113

چکیده
  حشر موجودات و چگونگى آن، از مسائل کلامى- فلسفی است که متکلّمان و فلاسفه مسلمان بدان مى پردازند و بیان مى کنند که خداوند درقیامت کبرى، انسان ها را زنده مى سازد و جزاى هر کس را مى دهد. جریان شناختی حشر موجودات و زندگی پس از مرگ آن چنان پیچیده ودشوار است که آراء متفکران درباره آن، بیش از آن چه که درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواری باشد، ...  بیشتر