فقه و مبانی حقوق
1. بررسی منتقدانه امکان رؤیت پروردگار با محوریت دیدگاههای فقهی و فلسفی بهاءولد

محمد رسول آهنگران؛ میرجلال الدین کزازی؛ نیره السادات علوی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 29-52

چکیده
  مسئله رؤیت از جمله مسائل پردامنه و جنجالی ست که در حوزه کلام و فلسفه اسلامی شکل گرفت. پایه گذار این اندیشه ابوالحسن اشعری است و باقی فرق اسلامی همچون معتزله ، امامیه ، حابطیه ، اسماعیلیه و...هر یک دیدگاهی نسبت به امکان یا عدم امکان رؤیت پروردگار در این جهان آن هم با چشم سر ، اتخاذ نموده اند . این مسئله همچون سایر مسائل مهمی که جنبه اجتماعی ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
2. اراده الهی از دیدگاه غزالی و ابو هاشم جبایی

سید سجاد ساداتی زاده؛ علی صبری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 89-109

چکیده
  شناخت خداوند به طرقی گوناگونی صورت می‌پذیرد که مهم‌ترین و جنجال‌آمیزترین روشی که متکلمان در معرفت خداوند درزمینه تبیین و توضیح آن باهم اختلاف و بحث داشتند بحث صفات الهی بود. با تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سلبی یا ذاتی و فعلی مشاجرات بیشتری رؤیت شد. این نوشتار بر آن است به بررسی یکی از مهم‌ترین صفات ثبوتی خداوند یعنی اراده، در دیدگاه ...  بیشتر