نویسنده = زهرا مصباحی شاکر
تعداد مقالات: 2
1. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی


2. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 131-153

زهرا معماریان؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی