1. عناوین ثانویه در عزاداری

سید محمد هادی حجازی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-15

چکیده
  موضوع این مقاله، تحقیق در مورد عناوین ثانویه در عزاداری براساس فقه استدلالی و استنباط آن از کلمات اهل بیت(ع) است. ابتدا مفهوم‌شناسی عنوان ثانوی، عزاء و ضرر، کلیاتی در مورد ادله وجوب عمل بر طبق عناوین ثانویه و کیفیت تقدیم آنها بر عناوین اولیه و مصادیق عناوین ثانویه مطرح شده است. در بخش دوم در مورد عنوانِ ثانویِ ضرر در عزاداری بحث شده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. حکم عزاداری بر میت از دیدگاه عامه

سدمحمد هادی حجازی شهرضائی؛ زهرا باقری؛ فاطمه میری

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 61-85

چکیده
  أکثریت أهل سنت نیز همچون شیعه در مورد حکم عزاداری بر میت به صورت کل بحث نکرده اند بلکه صرفاً به ذکر مصادیق و بررسی حکم مصادیق بسنده کرده اند. حال سوال این خواهد بود که عزاداری بر میت از دیدگاه عامه چه حکمی دارد؟ در این باره در مورد حکم عزاداری از دیدگاه أهل سنت هم سه مصداق مورد بررسی قرار می‌گیرد: (1-گریه 2-ندبه 3-پاره کردن لباس..) و یکی از ...  بیشتر