نویسنده = مصطفی رجائی پور
تعداد مقالات: 1
1. قراردادهای بین المللی، شرایط و لوازم آن در فقه اسلامی ‏

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 67-87

سیدمحمد حسین علم الهدی؛ سید محسن رزمی؛ مصطفی رجائی پور