فقه و مبانی حقوق
1. بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع

اکبر ذاکریان؛ فاطمه مولایی سورباقی؛ شکراله نیکوند

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 29-44

چکیده
  عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است. یکی از احکامی که معرکه آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است. در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث می برد یا خیر اختلاف زیادی وجود دارد که این اختلاف ناشی از روایات موجود در باب است. در این رابطه در فقه امامیه 4 نظریه مورد بحث ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری

اکبر ذاکریان؛ شکراله نیکوند

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 21-33

چکیده
  فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده‏اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم‏بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین ...  بیشتر