نویسنده = سید ابوالفضل حسینی سیرت
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 7-23

زهرا معماریان؛ سید ابوالفضل حسینی سیرت؛ سید مهدی میرداداشی