فقه و مبانی حقوق
1. بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع

اکبر ذاکریان؛ فاطمه مولایی سورباقی؛ شکراله نیکوند

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 29-44

چکیده
  عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است. یکی از احکامی که معرکه آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است. در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث می برد یا خیر اختلاف زیادی وجود دارد که این اختلاف ناشی از روایات موجود در باب است. در این رابطه در فقه امامیه 4 نظریه مورد بحث ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری

اکبر ذاکریان؛ شکراله نیکوند

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 21-33

چکیده
  فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده‏اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم‏بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. مبانی فقهی مسئولیت ناشی از فوت فرصت

اکبر ذاکریان؛ سید محمد مرتضوی لنگرودی؛ مهدی ملکوتی خواه

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 125-144

چکیده
  چکیده: تفویت فرصت را می‌توان عبارتی ناآشنا برای حقوق داخلی نامید، عبارتی که چند سالی است قدری راجع به آن صحبت و پژوهش شده است، لکن با اقبال چندانی در تدوین قوانین همراه نبوده است. چه تفویت فرصت را ایجاد مانع در راستای برخورداری فرد از یک موقعیت خاص، بدانیم چه آن‌را مانعی جهت اجتناب از ورود ضرر به اشخاص، ماهیت آن‌چه سوخت شده یک چیز ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. بررسی فقهی تأثیر متقابل اقاله و حق شفعه بر یکدیگر

اکبر ذاکریان؛ سید عبدالمطلب احمدزاده بزار

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 71-91

چکیده
  شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی ...  بیشتر