1. مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی

فرزانه مرادی؛ سید حسین هاشمی؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

چکیده
  جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها «منابع آبی» اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان «جرایم آبی» خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. تاثیر حضور روان شناس ِ مدارس در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال(با تأکید بر آموزه های اسلامی)

شهرداد دارابی؛ مهدیه پاکروان نمین

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 105-131

چکیده
  امروزه بزهکاری اطفال و پایین آمدن سن بزهکاری یکی از معضلات اساسیِ جوامع بشری است که با رشد فزاینده ای رو به رو می باشد . این مهم در حالی است که جمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان همه روزه با عنوان دانش آموز در مدارس حاضر شده و پس از خانواده ، مدارس مهم ترین و اصلی ترین مکان های حضور دانش آموزان هستند که از تاثیرگذارترین اماکن بر سیر تکوین ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع

سید محمد جعفر رضوی اصل؛ شهرداد دارابی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 103-121

چکیده
  مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی می‌توان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمی‌شود. بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم ...  بیشتر