نویسنده = شهرداد دارابی
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 103-121

سید محمد جعفر رضوی اصل؛ شهرداد دارابی