فقه و مبانی حقوق
1. مصادیق و مبانی حلول دین در فقه

جواد باریکلو؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 93-108

چکیده
  چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربری

علی نورانی؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد معارف

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 101-116

چکیده
  با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم‌ دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.‌از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق ‌تبصره2 ماده‌‌10‌ قانون ‌مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم ...  بیشتر