نویسنده = زهرا معماریان
تعداد مقالات: 6
1. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی


2. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 131-153

زهرا معماریان؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی


3. تشریع امر به معروف و نهی از منکر و مسأله عفاف از منظر فقه و حقوق امامیه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 61-80

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی


4. مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 7-23

زهرا معماریان؛ سید ابوالفضل حسینی سیرت؛ سید مهدی میرداداشی


5. بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 35-60

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی


6. احکام تغییر جنسیت زوجین در فقه امامیه

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 27-47

احمد مرادخانی؛ زهرا معماریان