فقه و مبانی حقوق
1. خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی

علی عزیزی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 7-33

چکیده
  در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. مصادیق و مبانی حلول دین در فقه

جواد باریکلو؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 93-108

چکیده
  چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی

مقداد صالحی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ محمد صادقی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 123-148

چکیده
  قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربری

علی نورانی؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد معارف

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 101-116

چکیده
  با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم‌ دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.‌از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق ‌تبصره2 ماده‌‌10‌ قانون ‌مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. تاثیر تلف عین مرهونه بر حقوق مرتهن

ابراهیم دلشاد معارف؛ مریم نادری قمی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 117-138

چکیده
  چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. مبنای فقهی حقوقی قبض در عقد رهن

ابراهیم دلشاد معارف

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 7-28

چکیده
  چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
7. قلمرو تصرفات راهن در مال مرهون

ابراهیم دلشاد معارف

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 55-70

چکیده
  چکیده:عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عیناً و منفعتاً باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
8. معیار نیابت پذیری موضوع وکالت

ابراهیم دلشاد معارف

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 97-118

چکیده
  چکیده:عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقود در جامعه است . منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیل و با اعطای نیابت انجام داد یا فقط امور خاصی قابل توکیل می باشند . امور نیابت پذیر و تعیین ...  بیشتر