فقه و مبانی حقوق
1. بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 115-135

چکیده
  اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی فقهی محدوده کنترل زندگی شهروندان توسط دولت و سازمان های وابسته

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 117-138

چکیده
  خداوند در قرآن کریم انسان ها را از سوء ظن و تجسس در امور دیگران که می توان گفت تجاوز به حقوق دیگران می باشد نهی نموده است. در این مقاله سعی شده که با استفاده از قرآن و تمسک سیره به معصومین به این پرسش ها پاسخ دهیم.1- دیدگاه دولت نسبت به مردم چگونه باید باشد؟2- آیا این نهی از تجسس به صورت عموم و مطلق می باشد به عبارت دیگر آیا نهی شامل دولت ها ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. بررسی قاعده طلقیت

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 133-150

چکیده
  یکی از قواعد فقهی طلقیت می باشد بدین معنا که عوض یا مبیع یا هر آن چه که قرار است نقل و انتقال داده شود آزاد باشد و متعلق حقی نباشد. در این مقاله پاسخ داده می شود که آیا طلقیت جزء قواعده فقهی می باشد یا مسائل فقهی یا قاعده اصولی؟ آیا این طلقیت قاعده مستقل و یک اصل می باشد یا خیر؟ آیا طلقیت از شرایط عوضین می باشد یا موانع می باشد؟ در این مقاله ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. رابطه اعتیاد بر محجوریت شخص

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 117-138

چکیده
  رشد در فقه بر شخصی که دارای ملکه نفسانی که مصلح مالش می باشد معنا کرده اند اگر شخصی دارای این صفت نباشد سفیه می باشد که دارای احکامی می باشد از جمله این که در اموال خود نمی تواند تصرف نماید و معاملات او صحیح نمی باشد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این می باشد آیا تأثیری که مواد مخدر در تصمیم گیری های انسان می گذارد موجب می شود معیار های ...  بیشتر