نویسنده = محمد صرفی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین قیمت از سوی دولت و ضوابط آن

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 65-77

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان


2. تعطیلی «حجّ» از سوی حاکم اسلامی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 77-93

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران


3. اسید پاشی و احکام جزایی آن

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 111-123

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران