1. مثله کردن اسراء توسط جریان‌های تکفیری؛ بدعت یا سنت، از دیدگاه فریقین

سید حسن عابدیان؛ احمد مرادخانی؛ سید محمدمهدی احمدی؛ زینب محمدی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-16

چکیده
  مثله کردن، یکی از فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین اقداماتی است که بعد و یا حتی قبل از کشتن اسیران توسط برخی گروه‌های تکفیری، انجام می‌شد. این در حالی است که آنها این عمل را مانند سایر اقدام‌های خود به دین نسبت داده و چهره منفوری از اسلام در نزد افکار عمومی ایجاد می‌کردند و اسلام را به عنوان یک دین خشن به جهانیان معرفی می‌نمودند. هدف ...  بیشتر

2. بررسی حجیت اقرار نزد دادگاه صالحه و ضابطین عام قضایی

احمد باجلان؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-13

چکیده
  اقرار به عنوان بهترین و مطمئن ترین دلیل برای اقناع وجدان بشری در محکوم کردن متهم محسوب می شود و ارزش آن به حدی است که گاه برای اظهار آن، عمال متوسل به اعمال شکنجه شده و حتی مرگ اقرار کننده را رقم زده اند. از طرفی در بسیاری از موارد، اقاریر متهمان مورد قبول دادگاه نبوده و توسط مقامات قضایی رد می شوند که مثلاً به واسطه اکراه، رضا، را ضایع ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 35-63

چکیده
  مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید

محمد امین ملکی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علی رضا عسگری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 33-50

چکیده
  یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. بررسی ادلّه ی جواز زیبا سازی سر و صورت

نرگس خاتمی؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-149

چکیده
  این پژوهش در راستای تقاضای روز افزون جراحی زیبایی سر و صورت انجام گرفته است. بر این اساس برای جواز زیباسازی بهه ییهات وروایات و اصول عملیه و همچنین دلیل عقلی می توان استدلال کرد. در این مقاله که با روش کتابخانهای و ارائه ادله صهورت پذیرفتهه وهر دلیلی به اختصار بررسی گردیده است. و در مواردی نقد و اشکال بیان و پاسخ داده شده است.  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. بررسی شیوه های پیشگیری از سرقت های اینترنتی

احمد مرادخانی؛ سید محسن رضوی اصل؛ سید محمدمهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 7-32

چکیده
  فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
7. بررسی فقهی مسکرات و مصادیق جدید

مرجان فرهانی نژاد؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 59-82

چکیده
  شناخت موضوع روان گردان‌ها، میزان اعتیاد آور بودن آن، چگونگی و شیوه‌های تولید و توزیع، و همچنین شیوه‌های برخورد با این معضل اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جامعه است تا با ایجاد بستر فرهنگی مناسب، راههای جلوگیری از شیوع این بیماری شناخته شود. فرهنگ سازی در این مورد موضوع روان گردان‌ها، توسط رسانه‌های جمعی، کتاب، و مقالات، برگزاری ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
8. بررسی رابطه فقه واخلاق وتطبیق آن با حقوق اسلامی

زینب موسوی سادات؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 27-40

چکیده
  برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
9. فریبکاری از دیدگاه اسلام

مریم بیدخام؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 27-51

چکیده
  موضوع این مقاله « فریبکاری از دیدگاه اسلام » می باشد که در فقه اسلامی ضمان ناشی از فریب در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود . غرور در لغت به معنای خدعه ، فریب و نیرنگ است . و در اصطلاح عبارت است از اینکه از شخصی سخنی یا فعلی صادر گردد که باعث فریب دیگری شود به واسطه این فریب شخص دوم متحمل خسارت گردد ، فریبنده ضامن خسارتهای وارده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
10. قضاوت در نهج البلاغه

بتول مغفوری فرسنگی؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 81-94

چکیده
  در این مقاله سعی شده به برخی از الگوهای رفتاری آن یگانه بشریت باب علم نبی پدر بزرگوار امامان معصوم تنها مدافع پیامبر (ص) نابود کننده خط کفر و شرک اول حافظ و جامع قرآن ، قرآن مجسم حضرت علی (ع) پیرامون مسئله قضاوت و داوری آنچنان که از نهج البلاغه برداشت می شود پرداخته شود . مباحث ارزشمند نهج البلاغه که نورانی و نور نور است مطالبی که از نظر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
11. جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ علیرضا عسگری؛ محمدمهدی احمدی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 95-116

چکیده
  از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
12. نگرشی بر جایگاه ارش الجنایه در فقه و حقوق موضوعه

صدیقه فقیه حبیبی؛ زهرا شیرازی فردویی؛ سیدمحمدمهدی احمدی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 31-47

چکیده
  یکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
13. بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

محمد مهدی احمدی؛ نجمه عزیزی ناصرآباد

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 49-79

چکیده
  چکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
14. نوع قتل ارتکابی توسط اعمی

محمد رضا ارمک؛ محمد مهدی احمدی

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 71-93

چکیده
  در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
15. حکم قتال با کفار و اهل بغی

محمد صادق قادری؛ محمد مهدی احمدی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 57-72

چکیده
  چکیده یکی از احکام متعالی دین اسلام در بعد اجتماعی جهاد می‌باشد. شاید در نگاه اول، معاندین جهاد را با جنگ که در سایر ادیان و ملل وجود دارد مساوی دانسته و همان احکام را در جهاد نیز جاری بدانند.ولی بحث و سؤال در رابطه با زمانی می‌باشد که امام معصوم(ع) در غیبت بوده و جامعه اسلامی به وسیله نواب خاص با عام او مدیریت می‌شود؛ حکم جهاد در این ...  بیشتر

16. تعدد زوجات از منظر فریقین

نیره محمدعلی ابراهیم؛ سید محمد مهدی احمدی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 59-90

چکیده
  مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنانمحروم از زوج، پیش بینی شده است. اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط، از رویکردی واقع بینانه و مصللحت گرایانلهدر جعل آن حکایت دارد. از همین رو، از دیرباز فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آیات، روایات و اجماع ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
17. بررسی وضعیت انسان در حال کما در فقه وحقوق موضوعه

محسن شکیب رخ؛ سید محمد مهدی احمدی؛ محمد حسین ایراندوست

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 115-133

چکیده
  چکیدهمساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است، جنبه های فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررسی اندیشمندان واقع نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد. این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کما و اثار ان بر اطرافیان و اموال شخصی که در حالت کما وجود دارد می پردازد.این مقاله به این نتیجه رسیده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
18. بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص

احمد مرادخانی؛ سیدمسیح حسینی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 7-24

چکیده
  مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات ...  بیشتر