1. موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات

مهدی اللّه یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش ...  بیشتر

2. مبانی و راهکارهای حفظ حقوق بنیادین مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات از منظر فقه اسلامی

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوه باد

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می­ دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می­ تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای ...  بیشتر

3. بررسی فقهی سود علی‌الحساب تضمینی در سپرده‌های بانکی

هایده درویشی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-16

چکیده
  بانک‌ها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علی‌الحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانسته‌اند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچ­گونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علی­الحساب را در صورت بستن عقد شرعی همچون وکالت بانک در سرمایه­گذاری، مضاربه، مشارکت ...  بیشتر

4. اجل در انواع خیارات: بازه زمانی اعمال حق فسخ و مرجع تشخیص در دعاوی

ابوالفضل امانی مهترلو؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1398، ، صفحه 1-15

چکیده
  خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه­ی آن، عقد به لزوم خود باقی می­ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت ­آن­ها نیز پرداخته شده، امروزه با ...  بیشتر

5. بررسی قید دوام نکاح و دخول در رابطه‌ توارث بین زوجین

مطهره زاهدی فر؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 112-138

چکیده
  وراثت که در شرع مقدس و نیز ذیل ماده 140 قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک به رسمیت شناخته شده است، با وجود رابطه سببی یا نسبی بین میّت و وارث محقق می‌شود. زوجیت که از مصادیق بارز رابطه سببی است با اجتماع شرایط موجب انتقال ملک از میّت به وارث خواهد شد. از شروط ایجاد رابطه توارث بین زوجین، قید دوام عقد مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

احمد پورقاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 29-53

چکیده
  قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
7. تحول مسئله عقار با توجه به اصلاح بعض مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

بتول مغفوری فرسنگی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 113-130

چکیده
  هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
8. کارکرد قاعده نفی حرج در حقوق خانواده

اعظم امین؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 107-134

چکیده
  قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
9. حقوق زن و مرد در طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ فرناز امیدی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 7-28

چکیده
  در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
10. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 73-91

چکیده
  قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم ...  بیشتر

11. دادرسی غیابی در فقه اسلامی و برخی نظام های حقوقی معاصر

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زینت نعمتی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 87-105

چکیده
  اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. ...  بیشتر