نویسنده = عصمت السادات طباطبایی لطفی
تعداد مقالات: 6
1. قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 29-53

احمد پورقاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


2. تحول مسئله عقار با توجه به اصلاح بعض مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 113-130

بتول مغفوری فرسنگی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


3. کارکرد قاعده نفی حرج در حقوق خانواده

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 107-134

اعظم امین؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


4. حقوق زن و مرد در طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 7-28

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ فرناز امیدی


5. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 73-91

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی


6. دادرسی غیابی در فقه اسلامی و برخی نظام های حقوقی معاصر

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 87-105

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زینت نعمتی