نویسنده = هادی واسعی
تعداد مقالات: 5
2. تبیین فلسفی-نقلی کیفیت نفس امام معصوم (ع) و ارتباط آن با نفوس دیگر

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 47-69

هادی واسعی؛ محمد جواد نوروزی


3. برانگیختگی موجودات از نگاه ابن‌سینا

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 33-57

هادی واسعی؛ فهیمه مرادی زاده


5. حشر موجودات از منظر ملاصدرا

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 71-113

هادی واسعی