1. فاکتورهای تحقق غایت‌ وجودی ‌انسان از منظر ملاصدرا

طیبه توکلی حامد؛ هادی واسعی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فاکتورهای تحقق غایت­ وجودی ­انسان از منظر ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ملاصدرا غایت را همان حکمت‌ حقیقی «معرفت‌ وجود، صفات و فعل ­خداوند و معرفت ‌نفس و چگونگی معاد آن» دانسته و این حکمت ‌حقیقی را با «سعادت ‌عقلی» یکی می‌داند و معتقد است موجودی‌ که سعادت‌‌ حقیقی ...  بیشتر

2. تحلیلی بر مراحل انقطاع نفس از بدن از منظر ملاصدرا

مستانه زمانی؛ هادی واسعی؛ محمد فولادیوندا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتبیین مراحل انقطاع نفس از بدن از دیدگاه ابن­سینا و ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، هرچند تلاش ملاصدرا، گره­گشای مسائل عدیده‌ای چون اثبات عقلی معاد جسمانی و درپی آن تصویری مناسب برای دیگر مسائل می­باشد، لکن ایشان با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن، دچار نوعی ناسازگاری ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
3. کیفیت حفظ اختیار علت تامه در ارتباط با وجوب بالقیاس معلول از دیدگاه ملاصدرا

زینب درویشی؛ هادی واسعی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 7-28

چکیده
  یکی از فروع اصل علیت ، وجوب بالقیاس است ونفی آن مستلزم نفی اصل علیت است، بعضی ازمتکلمین پنداشته اند که این قاعده ، مخصوص علت های جبری وبی اختیار است واما در مورد فاعلهای مختار،بعد از تحقق جمیع اجزاء علت ،باز جای اختیار وانتخاب فاعل،محفوظ است. غافل از اینکه قاعده ی عقلیه ، قابل تخصیص نیست . ازنظر برخی متکلمان ضرورت علّی دربحث فاعل های ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
4. تبیین فلسفی-نقلی کیفیت نفس امام معصوم (ع) و ارتباط آن با نفوس دیگر

هادی واسعی؛ محمد جواد نوروزی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 47-69

چکیده
  آنچه این مقاله عهده‌دار آن است، تبیین کیفیت نفس امام معصوم (ع) و چگونگی ارتباط آن با نفوس دیگر با رویکرد فلسفی-نقلی است. اتخاذ این رویکرد بدان جهت است که در فلسفه، از عناوین نبوّتِ خاص و رسالتِ مخصوص و امامت و ولایت و خلافت افراد معیّن و عناوین کلی آنان گفت‌وگو نشده است اما این بدان معنا نیست که فلاسفه مسلمان به این مهم توجهی نداشته‌اند ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
5. برانگیختگی موجودات از نگاه ابن‌سینا

هادی واسعی؛ فهیمه مرادی زاده

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 33-57

چکیده
  چکیده:گرچه‌ وجود جهان‌ پس‌ از مرگ‌ و زندگی‌ اخروی‌، ازجمله‌ اصول‌ اعتقادی‌ تمامی‌ مسلمانان‌ است‌، اما در مورد این‌که این‌ نوع‌ زندگی‌ به ‌چه‌ گروهی‌ از موجودات‌ اختصاص‌ دارد، دیدگاه‌های‌ مختلفی‌ توسط‌ اندیشمندان‌ مسلمان‌ مطرح‌ شده‌ است‌. با عنایت به این امر، جریان‌شناختی برانگیختگی موجودات و زندگی پس از مرگ آن‌چنان ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
6. اتّحاد عاقل و معقول از منظر ابن سینا و ملاصدرا

هادی واسعی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 25-55

چکیده
  چکیدة مقاله یکی از مسائل فلسفی که وارد فلسفه اسلام شده است و معرکه آراء میان فلاسفه اسلامی واقع شده است. مسأله اتحاد عاقل و معقول است ابن سینا از چهره های بارز مخالفین اتحاد عاقل و معقول هستند و مرحوم فارابی و صدرالمتألهین از چهره های برجسته و مدافع این اتحاد می باشند، مرحوم آخوند نه تنها در مقام استدلال و برهانی کردن اتحاد عقل و عاقل ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
7. حشر موجودات از منظر ملاصدرا

هادی واسعی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 71-113

چکیده
  حشر موجودات و چگونگى آن، از مسائل کلامى- فلسفی است که متکلّمان و فلاسفه مسلمان بدان مى پردازند و بیان مى کنند که خداوند درقیامت کبرى، انسان ها را زنده مى سازد و جزاى هر کس را مى دهد. جریان شناختی حشر موجودات و زندگی پس از مرگ آن چنان پیچیده ودشوار است که آراء متفکران درباره آن، بیش از آن چه که درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواری باشد، ...  بیشتر