1. مبانی فقهی حدنگاری املاک توسط مالکان

شیوا محمدی؛ سعید خردمندی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 1-11

چکیده
  از گذشته، تعیین حدود ملکی با هدف معین شدن حقوق مالکان در جریان بوده و امروزه نیز با وجود امکانات علمی پیشرفته، این عمل توسط سازمان اسناد و املاک کشور، در جهت صدور سند تک­برگی مالکیت انجام می­شود. اما هم‌اکنون نیز املاک زیادی وجود داشته که حدود آنها به درستی تعیین نشده است. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت شرعی استفاده از کاداستر برای ...  بیشتر

2. مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان

شیوا محمدی؛ سعید خردمند

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-19

چکیده
  تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام ‌شده است. حقوق کامن­لای انگلستان به‌صورت ...  بیشتر