1. مسئولیت مدنی دولت از مظر قاعده «لاضرر»

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشهاد

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 1-15

چکیده
  قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاءهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرّات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی نامبرده شده است.پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر ...  بیشتر

2. نگاهی به قیاس در فقه اهل سنت و فقه امامیه

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-13

چکیده
  اهل سنت در استناد­های فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می­دانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق ...  بیشتر

3. کارکردهای مناسبت حکم و موضوع در دانش اصول فقه

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی دهقان سیمکانی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-21

چکیده
  قرینه «مناسبت حکم با موضوع» که از شیوه­های تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعه­ایِ موضوع بوده، بیانگر رابطه­ای است که باعث می­شود، فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرف­گرایانه و در عین حال مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. مناسبت میان حکم ...  بیشتر

4. کیفیت تصرفات در مال مشاع

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1398، ، صفحه 1-16

چکیده
  مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند ...  بیشتر