نویسنده = جمال بیگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 55-84

سید مرتضی موسوی تبار؛ جمال بیگی؛ زهرا قهرمانی؛ منوچهر امیدی