نویسنده = محمد دانش نهاد
تعداد مقالات: 1
1. درنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 111-127

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی